Bij elke adviestraject of onderzoek starten we met de vraag: wat is de strategie van de organisatie? Ligt de focus op kostenbesparing of is klantloyaliteit het belangrijkst. Natuurlijk kan de focus per periode verschillen en schaken bedrijven op meer borden tegelijk. Er is altijd éen dominante strategie. Waarbij er geen beter of slechter bestaat. Denk maar aan het verschil tussen Ryanair en Emirates. Een andere strategie leidt tot andere keuzes. Wat heeft Workforce Management hiermee te maken?